ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

801 700 7000

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Θέλω να γίνω συνδρομητής

Fast Pass Κεντρική Οδός ονομάζεται η υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων της Κεντρικής Οδού που σας ταξιδεύει σε όλη τη χώρα!

Με τη χρήση του πομποδέκτη που σας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ, χρησιμοποιείτε για τις διελεύσεις σας τις ειδικές ηλεκτρονικές λωρίδες που διαθέτουν οι σταθμοί διοδίων σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζετε το ταξίδι σας χωρίς καμία καθυστέρηση, γρήγορα, άνετα και εύκολα!

Για να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία Fast Pass Κεντρική Οδός , απλά συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία και επιλέγετε «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Η αίτησή σας θα προωθηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και ένας από τους συνεργάτες μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Αν είστε ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελματίας, μπορείτε να παραλάβετε ΔΩΡΕΑΝ στο σπίτι ή το γραφείο σας τον πομποδέκτη της υπηρεσίας Fast Pass Κεντρική Οδός ! Αν επιλέξετε την υπηρεσία ΔΩΡΕΑΝ αποστολής, θα πρέπει να παραδώσετε στον υπάλληλο της εταιρίας courier φωτοτυπία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δείτε κατηγορία «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» παρακάτω).

Αν είστε εταιρία, η εγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών της Κεντρικής Οδού. 

Για περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή σας βρίσκεται και η Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της Κεντρικής Οδού.  

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και εύκολη

1ο βήμα: Διαβάστε με προσοχή τη Δήλωση Απορρήτου για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιλέξτε το πεδίο Ενημερώθηκα.

2ο βήμα: Επιλέξτε κατηγορία: Ιδιώτης, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Εταιρία

3ο βήμα: Συμπληρώστε τα πεδία που εμφανίζονται. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

4ο βήμα: Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσοχή! Για να γίνει δεκτό το αίτημα, πρέπει να επισυνάψετε το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη εγγραφή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Fast Pass Κεντρική Οδός είναι τα ακόλουθα:

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα εγγραφεί στην υπηρεσία.
 • Έγγραφο που πιστοποιεί τον Α.Φ.Μ, τη Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση κατοικίας του προσώπου που υπογράφει στην υπηρεσία.
 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση πομποδεκτών.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, κ.α., καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή.

Β. ΕΤΑΙΡΙΕΣ - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα

 • Ανακοίνωση ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης ή επικυρωμένο καταστατικό εταιρίας, εφόσον από αυτό προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Απόδειξη ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει την αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που θα αποκτήσουν ηλεκτρονικούς πομποδέκτες.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σε επιστολόχαρτο της εταιρίας που να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής, καθώς και απόδειξη ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή. Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός των πομποδεκτών που η εταιρία ζητάει να ενεργοποιηθούν στην υπηρεσία.
 • Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, η παραπάνω εξουσιοδότηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρία και θα υπογράψει αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων που θα αποκτήσουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή επιτηδευματία ή απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης ΦΠΑ ή εντύπου Ε3.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, κ.α., καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή.

*Υπενθυμίζουμε ότι αν είστε ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελματίας και επιλέξετε να σας αποστείλουμε τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη στο χώρο που επιθυμείτε, θα πρέπει να παραδώσετε στον υπάλληλο της εταιρίας courier φωτοτυπία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

VIDEO
GALLERY

Ρίξε μια ματιά σε χρήσιμα βίντεο για την υπηρεσία και τον αυτοκινητόδρομο.

GOOGLE
MAP

Βρες στο χάρτη τη διαδρομή σου και πολλές χρήσιμες πληροφορίες.