ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

801 700 7000

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύστημα διοδίων τελών. Ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ. ×

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – FAQ

Όλες οι κατηγορίες τετράτροχων οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κάθε ηλεκτρονικός πομποδέκτης αντιστοιχεί σε ένα και μόνο όχημα και είναι συνδεδεμένος με τα στοιχεία αυτού, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι διελεύσεις των οχημάτων ελέγχονται βάσει του νόμου Ν2472/79 από ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής (κάμερες, συστήματα αυτόματης κατηγοριοποίησης των οχημάτων κλπ). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των όρων χρήσης του πομποδέκτη να προβεί σε απενεργοποίηση της συσκευής και διακοπή του συνδρομητικού λογαριασμού.

Η εγγραφή στην υπηρεσία και η απόκτηση του ηλεκτρονικού πομποδέκτη γίνεται εύκολα και ΔΩΡΕΑΝ με τους εξής τρόπους:

* Η υπηρεσία αφορά μόνο ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο ηλεκτρονικός πομποδέκτης που θα παραλάβετε με courier είναι ενεργοποιημένος, αλλά ο λογαριασμός θα είναι μηδενικός. Συνεπώς, προτού πραγματοποιήσετε την πρώτη σας διέλευση θα πρέπει να φροντίσετε να ανανεώσετε έγκαιρα το λογαριασμό σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στην υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Kentriki Pass είναι τα ακόλουθα:

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα εγγραφεί στην υπηρεσία.
 • Έγγραφο που πιστοποιεί τον Α.Φ.Μ, την Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση κατοικίας του προσώπου που υπογράφει στην υπηρεσία.
 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση πομποδεκτών για την υπηρεσία.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, κ.α., καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή.

Β. ΕΤΑΙΡΙΕΣ - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα

 • Ανακοίνωση ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης ή επικυρωμένο καταστατικό εταιρίας, εφόσον από αυτό προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Απόδειξη ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) του νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει την αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων που θα αποκτήσουν ηλεκτρονικούς πομποδέκτες.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας σε επιστολόχαρτο της εταιρίας που να πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής, καθώς και απόδειξη ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή. Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός των πομποδεκτών που η εταιρία ζητάει να ενεργοποιηθούν στην υπηρεσία.
 • Στην περίπτωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, η παραπάνω εξουσιοδότηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρία και θα υπογράψει αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία.
 • Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων που θα αποκτήσουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη.
 • Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή επιτηδευματία ή απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή αντίγραφο κατατεθιμένης δήλωσης ΦΠΑ ή εντύπου Ε3.
 • Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία, δημόσια υπηρεσία, κ.α., καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσώπου που θα πραγματοποιήσει την εγγραφή.

*Σε περίπτωση που επιλέξετε να σας αποστείλουμε τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη στο χώρο που επιθυμείτε, θα πρέπει να παραδώσετε στον υπάλληλο της εταιρίας courier φωτοτυπία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι κατηγορίες οχημάτων που μπορούν αν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής Kentriki Pass είναι η 2, η 3 και η 4.

 • Στην κατηγορία 2 περιλαμβάνονται όλα τα ελαφρά οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,20 μ.
 • Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται όλα τα οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με 2 ή 3 άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.
 • Στην κατηγορία 4 περιλαμβάνονται όλα τα οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με 4 ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μ.

Ο ηλεκτρονικός πομποδέκτης, σας παραχωρείται από τη  Κεντρική Οδό εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! Αν πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Σημείο Εξυπηρέτησης Πελατών, μπορείτε εκείνη τη στιγμή να καταθέσετε είτε με μετρητά είτε με πιστωτική ή και χρεωστική κάρτα, το ποσό που επιθυμείτε στο λογαριασμό σας, ώστε να ολοκληρωθεί η ενεργοποίησή του. Το αρχικό ποσό ενεργοποίησης ορίζεται κατ’ ελάχιστο στον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που παραλάβετε τον ηλεκτρονικό σας πομποδέκτη με courier, ο λογαριασμός σας θα είναι μηδενικός. Συνεπώς, προτού πραγματοποιήσετε την πρώτη σας διέλευση θα πρέπει να φροντίσετε για την ενεργοποίησή του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την εγγραφή σας στο www.kentrikipass.gr και μέσω της ενότητας Ανατροφοδότηση με χρήση πιστωτικής ή /και χρεωστικής κάρτας. Είτε με χρήση μετρητών και χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε όλες τις λωρίδες με εισπράκτορα των σταθμών διοδίων της Κεντρικής Οδού. Είτε, με μια επίσκεψή σας στο Σημείο Εξυπηρέτησης Πελατών με χρήση μετρητών καθώς και πιστωτικής ή και χρεωστικής κάρτας. Είτε, τέλος μέσω υπηρεσιών Web Banking με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής που αντιστοιχεί σε κάθε συνδρομητή.

Για την ανανέωση του συνδρομητικού σας λογαριασμού, μπορείτε να ακολουθήσετε μια από τις παρακάτω μεθόδους:

 • Σε λωρίδες με εισπράκτορα, σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Κεντρικής Οδού, με χρήση μετρητών και χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, όλο το 24ωρο. 
 • Στο Σημείο Εξυπηρέτησης Πελατών, με μετρητά καθώς και με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. 
 • Online με χρήση πιστωτικής /χρεωστικής κάρτας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρει η ιστοσελίδα www.kentrikipass.gr εφόσον ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
 • Μέσω υπηρεσιών Web Banking με χρήση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής που αντιστοιχεί σε κάθε συνδρομητή.
 • Μέσω του κινητού σας και της εφαρμογής MyOdos

Ο πομποδέκτης της υπηρεσίας Kentriki  Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Κεντρική Οδός (τμήμα Α.Θ.Ε. από Σκάρφεια Φθιώτιδας έως και Ράχες Φθιώτιδας και του Ε65 από Ξυνιάδα  Φθιώτιδας  έως και Τρίκαλα) καθώς και  η Νέα Οδός   (τμήμα Α.Θ.Ε. από Μεταμόρφωση έως και Σκάρφεια Φθιώτιδας και Ιόνια Οδός από Αντίρριο έως Ιωάννινα), στο πλαίσιο συνεργασίας των δυο εταιριών. 

VIDEO
GALLERY

Ρίξε μια ματιά σε χρήσιμα βίντεο για την υπηρεσία και τον αυτοκινητόδρομο.

GOOGLE
MAP

Βρες στο χάρτη τη διαδρομή σου και πολλές χρήσιμες πληροφορίες.
O ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies

Για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, καθώς και για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλεξτε τις κατηγορίες cookies που επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε "Έλαβα Γνώση" για να συνεχίσετε, ή επιλέξτε Περισσότερες Πληροφορίες για να ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies της εταιρίας μας. Τα μη αναγκαία cookies είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα.

Περισσότερες Πληροφορίες

Προβολή λεπτομερειών